понеделник, 20 октомври 2008 г.

НЕ "НА ВСЕКИ КИЛОМЕТЪР"
Тук прилагам свенливо споменатата на родна почва и неподписана от нас, българите, Пражка декларация за европейската съвест и комунизма. Към това ме подтикна дълбокото ми възмущение от факта, че днес, връщайки се вкъщи след един доста натоварен ден и сърфирайки през тв-каналите /направо канализацията/, отново се натъкнах на евъргрийна "На всеки километър". На който му се е случвало наскоро, може би е забелязал началото /или края, от отвращение не забелязах/, където тържествено е отбелязано, че се посвещава на БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Старая се да имам европейска съвест. Старая се да съм толерантна, лоялна, открита и коректна към хората, с които общувам. Ако не успявам, моля да ме извинят. В моята съвест няма място за доносничество, подкупност, изнудване, следене, подслушване и насилие. Стремя се да възпитам, не, по-точно да внуша на младите хора, които обучавам и които най-вероятно скоро ще станат едни добри граждани на света, необходимостта да имат европейска съвест /може да се каже човешка/. Затова подобно саботиране на усилията ми ме вбесява и същевременно унижава. Така че, който попадне случайно тук, моля да прочете внимателно:

Пражка декларация за европейската съвест и комунизма*
от Дневник 02 юли, 19:00


Загрижени за достойното и демократичното бъдеще на нашия европейски дом, като имаме предвид- че общества, които забравят миналото, нямат бъдеще- че Европа ще се обедини едва когато обедини отново своята история, когато признае като общи последствията от комунизма и нацизма и предизвика откровен и задълбочен дебат за престъпленията на всички тоталитарни режими през миналия век- че гузната съвест, произтичаща от комунистическото минало, е тежко бреме за бъдещето на Европа и за нашите деца
- че осмислянето на престъпленията срещу човечеството, извършени от комунистическите режими на континента, трябва да породи същите чувства у всички европейци, каквито пораждат престъпленията на нацистките режими- че престъпленията на комунизма все още не са получили достатъчно ясна оценка и присъда от юридическа, морална, политическа, а и историческа гледна точка- че все още много от извършителите на престъпления в името на комунизма не са изправени пред съд и техните жертви не са обезщетени- че окончателното помиряване на всички европейци не е възможно без концентриран и задълбочен опит да се установи истината и да се възвърне паметта- че комунистическото минало на Европа трябва да бъде тема, старателно дискутирана както от академичната общност, така и от широката общественост, а бъдещите поколения трябва да разполагат с лесен достъп до информация за комунизма- и че милионите жертви на комунизма и техните семейства - убедени сме - имат правото да получат справедливост, съчувствие, разбиране и признание за своите страдания по същия начин, както жертвите на нацизма бяха морално и политически признатиНие, участниците в Пражката конференция "Европейската съвест и комунизмът", призоваваме към:- постигане на общоевропейско разбиране, че както нацистките, така и комунистическите тоталитарни режими - всеки от тях оценяван и съден по собствените му ужасни "заслуги", са разрушителни в своята политика на системно прилагане на терор, потъпкване на всички граждански и човешки свободи и като неразделна част от идеологиите им - изтребване и депортиране на общностни групи; и като такива те трябва да бъдат смятани за най-голямото зло, поразило ХХ в.- признание, че много престъпления, извършени в името на комунизма, трябва да бъдат определени като престъпления срещу човечеството, служейки за предупреждение за бъдещите поколения, по същия начин, по който нацистките престъпления са оценени от Нюрнбергския трибунал- формулиране на общ подход към престъпленията на тоталитарните режими, сред които и на комунистическите режими, и създаване на ясна представа навред в Европа за комунистическите престъпления, за да се изгради недвусмислено общо отношение към престъпленията на комунистическите режими- приемане на закони, които ще позволят на съдилищата да съдят и осъждат извършителите на комунистически престъпления- поемане на паневропейска отговорност за престъпленията, извършени от комунизма- обявяване на 23 август - деня на подписването на съглашението между Хитлер и Сталин, познато като пакта Молотов - Рибентроп, за ден за възпоменание на жертвите на нацистките и комунистическите тоталитарни режими така, както Европа отбелязва 27 януари като ден в памет на жертвите на холокоста- учредяване в европейските държави, в които на власт са били тоталитарни комунистически режими, на комисии, състоящи се от независими експерти, със задачата да събират и оценяват информация за нарушаването на човешките права по време на тоталитарното комунистическо управление на национално ниво, осъществявайки тясно сътрудничество с експертна комисия на Съвета на Европа- приемане на ясна международна законодателна рамка, гарантираща свободен и неограничен достъп до архивите, съдържащи информация за престъпленията на комунизма- преразглеждане и коригиране на учебниците по европейска история, така че децата да могат да научат и да са предупредени за комунизма и неговите престъпления по същия начин, по който са научени да осъждат нацистките престъпления.Ние, участниците в Пражката конференция "Европейската съвест и комунизмът", се обръщаме към всички хора в Европа, към всички европейски институции, включително националните правителства, парламенти, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европа и други важни международни органи и ги призоваваме да подкрепят идеите и призивите, представени в тази декларация, и да ги осъществят с практически стъпки и политики.*Документът е подписан от участниците в проведената в Прага на 2 и 3 юни конференция, сред които са бившият чешки президент Вацлав Хавел, бившият федерален пълномощник за архивите на ЩАЗИ в Германия Йоахим Гаук, председателят на фондацията за мемориала на жертвите на комунизма в САЩ Лий Едуардс, представители на Европейския парламент, Съвета на Европа и на страни от бившия комунистически лагер. Сред подписалите я няма български представител. Декларацията може да бъде подкрепена от всеки чрез електронно писмо с името на подписалия, както и на държавата, на адрес:
andrysoval@senat.cz .

Няма коментари: