четвъртък, 14 май 2009 г.

МАТРИЦАТА СЕ ПРЕЗАРЕЖДА
Обновената и все по-обновяваща се партия БСП ясно осъзнава отговорността си не само към настоящия исторически предизборен момент, но и към бъдещото управление на страната в следващите 50 години. За да осигури кадрови потенциал, който да реализира целите й, партията-майка е решила да зареди редиците си с нови сили. Младежите, желаещи да се включат в лоното на партията с най-старата история и традиции в политиката, нека имат предвид следното:

 Изисквани качества и умения:

 1. Вярност към партията. Дисциплина по отношение изпълнението на демократично взетите решения от мнозинството. Индивидуалните различия трябва могат безконфликтно да се подчиняват на всеобщия интерес.

2. Агитационни и реторически умения, способност да се води спор, независимо от наличието или липсата на достоверни аргументи.

3. Амбициозност, стремеж към развитие както в структурите на партията, така и в професионално отношение. Партията се нуждае от способни експерти в различни области.

4.  Дръзновение (идва от думата дързост). Качество, традиционно залегнало в изискванията на партийния устав. Необходимостта да се притежава се приема a priori.

5. Безкористност. Виж т. 4. Освен това трябва да се помни, че благата са ограничени.

 Партията предлага:

 1. Кариерно развитие отначало в местните, а при успех и в националните партийни структури. Участие в управлението на страната.

2. Подпомагане на професионалното развитие, спонсориране на обучението, помощ при намиране на работа. Подкрепа на бизнес идеи и проекти при участие в търгове. Съдействие за преференциално отдаване на обществени поръчки.

 Кандидатстване:

1. Изискват се препоръки от най-малко 2ма партийни членове. Родствените връзки с кандидатите не са от значение, дори са желателни.

2. Изпит върху историята на БКП/БСП от създаването й до наши дни.

3. Автобиография, в която задължително се отбелязва партийната и класовата принадлежност на родителите.

4. Клетвена декларация за лоялност.

 

Срокът за приемане на документи е неограничен. Поради наближаващите избори обаче, партията се нуждае от масовост и подкрепа, така че призоваваме онези, които имат желание и намерение да се включат да побързат!

 ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ:

 Днес в медиите бяха изнесени данни за средната работна заплата в страната, както и сравнителен анализ на доходите на населението в някои европейски страни. БСП счита, че тази информация се дължи на груба грешка в работата на Националния статистически институт, за която директорът на института ще понесе отговорността си. Очаква се в следващите дни на партийно заседание да се обсъди настояване за освобождаването му от длъжност.


2 коментара:

Господин И каза...

Не знаеш колко си права в написаното... :)

ЗЛАТИНА КОЕВА каза...

знам, знам, за съжалене